Tại sao gara sửa chữa ô tô mở ra 10 thì 9 phá sản?

Đây là một trong các yếu tố khiến các gara ô tô mở nhiều nhưng [...]