Có nên khởi nghiệp với nghề sửa chữa ô tô tải?

Sửa chữa ô tô tải hiện nay là ngành nghề đang “khát” nhân lực. Bởi [...]