Chính thức miễn kiểm định xe mới, giãn chu kỳ đăng kiểm từ hôm nay

(Dân trí) – Từ 0 giờ ngày 22/3, người mua xe mới không kinh doanh [...]